Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Posiadamy uprawnienia zawodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nr 18375 wydane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Mamy zaszczyt należeć do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników Obrotu Nieruchomościami oraz Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wykonywane są zgodnie ze standardami zawodowymi przyjętymi przez PFRN. Jesteśmy objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

 
 
Zakres świadczonych usług:
 
- oględziny nieruchomości,
- określenie stanu nieruchomości, a w tym:
            a) stanu otoczenia,
            b) stanu zagospodarowania,
            c) stanu technicznego,
            d) stanu prawnego,
            e) przeznaczenia,
- profesjonalna sesja zdjęciowa,
- edycja graficzna fotografii,
- przygotowanie wizualizacji 3D budynku, lokalu,
- doradztwo z dziedziny HomeStaging-u (przygotowanie mieszkania, domu do sprzedaży, wynajmu),
- zredagowanie ogłoszenia sprzedaży/wynajmu,
- marketing sprzedaży/wynajmu,
- prezentacja nieruchomości osobom zainteresowanym,
- prowadzenie negocjacji,
- sporządzanie protokołu uzgodnień stron,
- współpraca z kancelarią notarialną sporządzającą umowy sprzedaży,
- wydanie nieruchomości.
 
Dla tych, którzy sprzedają/wynajmują sami, też coś mamy!
 

Z różnych przyczyn możecie być Państwo nie zainteresowani nawiązaniem współpracy z  osobą, która zajmie się profesjonalnie procedurą sprzedaży/wynajmu nieruchomości. My potrafimy to zrozumieć i zaakceptować, a co ważniejsze nie zamierzamy obrażać się na ten segment uczestników rynku nieruchomości, wręcz przeciwnie! Wychodzimy do Państwa z ofertą skorzystania z usług spersonalizowanych, takich jak:

- Profesjonalna sesja fotograficzna nieruchomości. Kupujemy oczami! Nie ma nic gorszego, niż oferta sprzedaży/wynajmu z niechlujnymi fotografiami, które w najmniejszym stopniu nie oddają potencjału oferowanej nieruchomości! Dobre fotografie podnoszą o blisko 60% poziom zainteresowania ofertą!

- Wizualizacja. Ta usługa często wykorzystywana jest przez deweloperów, którzy chcą zilustrować, w jaki sposób wykorzystać, zaadoptować będzie można dom, mieszkanie, które jest w trakcie budowy. Z wizualizacji skorzystać możecie również Państwo! Dzięki niej osoba zainteresowana będzie miała możliwość szczegółowego zapoznania się z możliwościami powierzchniowymi nieruchomości. Będzie mogła zaplanować sobie co i gdzie postawi.

- Home Staging. Aby zdjęcia były okazałe, na początku trzeba nieruchomość przygotować do sprzedaży/wynajmu. To przygotowanie polega czasem na odświeżeniu lokalu przy użyciu odpowiedniej kolorystyki farb, czasem na przesunięciu mebli w inne miejsce niż jest, a czasem na dodaniu drobnego szczegółu, który uwypukli walory całego pomieszczenia.

- Zredagowanie treści ogłoszenia. W sytuacji gdy nie wiecie Państwo co i jak napisać o swej nieruchomości, gdy natłok informacji jest tak wielki, że można by z nich książkę stworzyć, wówczas możecie Państwo liczyć na nas. Dziennikarskie doświadczenie zawodowe pozwoli nam skonstruować dla Państwa nie jeden slogan reklamowy, niepowtarzalny-liryczny opis nieruchomości lub twardy i ścisły.

- Przygotowanie i sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych. Przygotowujemy dokument, na podstawie którego nieruchomość wydawana jest stronom. Przy czynności tej spisujemy mierniki wody, ciepła, gazu, energii elektrycznej, określamy stan techniczny nieruchomości, jak również uwzględniamy uwagi stron. Z wykonanych czynności sporządzamy dokumentację zdjęciową.

- Skompletowanie dokumentacji prawnej nieruchomości. Zbierzemy wszystkie dokumenty, jakie będą wymagane w procedurze sprzedaży lub też wynajmu, począwszy od zaświadczenia o stanie zameldowania, skończywszy na zaświadczeniu o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.