Szkolenia zawodowe

Odbyte kursy i szkolenia zawodowe z dziedziny pośrednictwa w obrocie nieruchomościami