Licencja zawodowa w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Nadana na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)