Q&A

Zebrałem w jednym miejscu wszystkie pytania, jakie w ostatnim czasie pojawiały się wśród moich obecnych i byłych klientów, słowem Q&A Rokickie Centrum Nieruchomości. Zapraszam.

1. ???????????? ????ł???????????? ???????????????????????????????? ???????????? ????????????????ł????????????????ść ???? ???????????????????????????????? ????????ś???????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????ś?????????????????????

S.J. - Własną działalność gospodarczą prowadzę od połowy 2015 roku. W branży działam od 2007 roku.

2. ???????????? ???????????????? ???????????? ????????ł???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????ń ???????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????

S.J. - Tak, jest ich kilka. Należę do Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, Polskiej Federacji Rzeczoznawców Majątkowych, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Polskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

3. ???????? ???????????????????? ???????????????????????????? ???????????? ????????????????ł?????

S.J. - Nie mam ściśle określonego geograficznie obszaru na którym działam. Jako pośrednik nieruchomości przeważnie realizuję zlecenia w obrębie północnej części powiatu poznańskiego. Jako rzeczoznawca majątkowy zachodnia i północna część Polski.

4. ???????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????ę ???????????? ???? ????????????????????????????ż???? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????ś???????? (????????. ????????????????????????????????????????, ????????????????, ???????????????????????? ????ż????????????????????????)?

S.J. - Nie mam określonej specjalizacji ale z danych sprzedażowych można wysnuć tezę, że nieruchomości niezabudowane to mój konik.

5. ???????????????????? ????ą ???????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????? ????????????ą???????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????? ????????ł?????????

S.J. - Z każdym klientem negocjuję indywidualnie zarówno zakres czynności pośrednictwa i wiążącą się z tym prowizję. W zależności czego klient oczekuje, ja określam wysokość prowizji. Najczęściej jest ona w wysokości między 2,5% do 3,5% netto od ceny sprzedaży nieruchomości.

6. ???????????? ????ł???????????? ???????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????ż???? ????????????????????????????????????????ś???????? ???????????????? ????????????ół???????????????????? ???? ?????????????????????

S.J. - Różnie. Wszystko uzależnione jest od rodzaju oferowanej nieruchomości. Jej powierzchni, lokalizacji. Zdarzało się zakontraktować nabywcę w 3-4 dni od podpisania umowy pośrednictwa, a były też takie przypadki, że wymagało to pracy kilkunastu miesięcy.

7. ???????????? ???????? ???????????? ????????????????ę???? ???????? ???????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????ó???? ????????????????????????????????????????ś?????????

S.J. - Tak. W trakcie swej przygody z nieruchomościami, taką bazę już sobie zbudowałem.

8. ???????????? ????????ę???????????? ????ę???????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????? ???? ???????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????ż?????

S.J. - Staram się nie nękać zbędnie telefonami i mailami swoich klientów. Odzywam się do nich w konkretnych przypadkach lub w sytuacji, gdy trzeba podjąć jakieś konieczne kroki dla usprawnienia procedury sprzedaży.

9. ???????????????? ???????????????? ???????????????? ????????????????ó???? ???????????????????????????????????????????? - ???????????? ???????????????????????????????????? ???????????? ????-????????????????, ????????????????????????????, ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????

S.J. - bez różnicy. Staram się dopasować do klienta.

10. ???????????? ???????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????ó????, ????????ó???????????? ????????????ó????ł ???????????? ????????????????????????????ć ????????????????????????????????????????ść?

S.J. - Tak i to nie jedną. Wszystkie referencje dostępne są na mojej stronie internetowej www.rokickiecentrumnieruchomosci.pl oraz na stronie firmowej Googla.

11. ???????????? ????????????ół???????????????????????????? ???????????? ???? ???????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????, ????????ó???????????? ????????????ą ????????????ó???? ???? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????

S.J. - Tak, oczywiście.

12. ???????????????????? ???????????????????????????????????? ????ę????ą ???????????????????????????????? ???????????? ???????????????? ???? ???????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????ż???? ????????????????????????????????????????ś?????????

S.J. - podstawa nabycia nieruchomości oraz dokumentacja z katastru.

13. ???????????? ????????????????ż???? ???????? ???????????? ???? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????ż???? ????????????????????????????????????????ś?????????

S.J. - Tak. Taka usługa wchodzi w zakres umowy pośrednictwa tzw. "Ekskluzywnej".

14. ???????????? ???????????????????????????? ????????ę ???????????? ???????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????

S.J. - Tak. Mogę nawet zdradzić, że w najbliższym czasie zamierzam ubiegać się o uprawnienia z zakresu mediacji. Chcę nabyć spersonalizowane umiejętności, które pozwolą mi osiągać cel metodą "win - win".

16. ???????????? ???????? ???????????? ????????????????????ę ????????????????????????????????????????????????????????ą, ????????ó???????? ???????????????????????? ???????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????łę????ó???? ???????????? ????????????????????????????????????ł????????????ś???????? ???????? ???????????????????????? ?????????????????????????????

S.J. - Oczywiście! Taki obowiązek nakłada na mnie Ustawa o gospodarce nieruchomościami.

17. ???????????????????? ????ą ???????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????? ???? ????????????????????????????????????, ???????????? ????????????????????????????????????????ść ???????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????? ????ł????ż???????????? ???????????????????? ?????????????????????

S.J. - I tak się może zdarzyć dlatego w toku ekspozycji nieruchomości na rynku zwracam pilną uwagę na to, jakie zdanie mają o prezentowanej nieruchomości oglądający. Wychwytuję najczęściej powtarzające się zarzuty, a potem staram się albo je wyeliminować albo przekuć je w atut. To działa.

18. ???????????? ???????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????ł????????????, ???????????????????? ???????????? ???????????????????? ???? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????

S.J. - Oczywiście! Zakres jest szeroki.

19. ???????????? ???????????????? ???????????? ????????????????ę???????????? ???? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????? ???? ????????????????????????????????, ????????ś???????? ????ę????ę ????????????ł ????????????????????ś ????????????ł???? ???????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????ł ?????????????????????????

S.J. - Tak. W miarę swych możliwości staram się być dostępny dla swych klientów. Są jednak sytuacje gdy nie mogę odebrać telefonu, bo jestem np. z synem na meczu Lecha Poznań. Ale gwarantuję, że za każdym razem oddzwaniam.