Od 1 stycznia 2019 użytkowanie wieczyste przeistoczy się w własność

W środę odbyło się drugie czytanie projektu ustawy dot. przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Posłowie zgłosili niewielką ilość błędów redakcyjnych.

1. Ile zapłacę za przekształcenie?
W pewnym sensie – nic. Ponieważ opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ma kosztować 20 rat wycenionych zgodnie z kwotą dotychczasowej opłaty użytkowania wieczystego. Oznacza to, że nadal będziemy płacili tyle samo, lecz już od stycznia będziemy właścicielami gruntu.

Z finansowego punktu widzenia. W najgorszym razie, przez najbliższe 20 lat będziemy płacić tyle samo, co do tej pory.

2. Czy muszę gdzieś się zgłaszać?
Nie trzeba wyrażać żadnej zgody. Nigdzie nie trzeba się zgłaszać. Z mocy prawa każdy korzystający z użytkowania wieczystego jest objęty zmianami. Warto jedynie pamiętać, że programem objęte są jedynie działki przeznaczone na cele mieszkaniowe.

To dotyczy również budynków z wydzieloną przestrzenią pod lokale użytkowe, garaże bądź zabudowania gospodarcze. W takim wypadku ważne jest by ponad połowa lokali stanowiła pomieszczenia mieszkalne.

3. Komu się należy bonifikata?
Bonifikata na pewno należy się korzystającym z użytkowania wieczystego na gruntach należących do skarbu państwa. Tam bonifikata jest ustawiona na stałe i wynosi nawet 60 procent jeżeli wpłata zostanie uregulowana jednorazowo w pierwszym roku od przekształcenia.

Nieco inaczej wygląda sprawa bonifikaty na gruntach należących do samorządu. Tam o uldze decydują władze samorządowe. Strona rządowa zachęca do udzielania bonifikat, lecz to organy odpowiedzialne za dany teren będzie podejmować decyzję.

4. Czy władze podniosą mi wycenę gruntu?
Nie. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe nazywane opłatą przekształceniową wynosi 20-krotność obliczonej 1 stycznia 2018 roku opłaty za użytkowanie wieczyste.

Jeżeli z różnych powodów nie będziemy zainteresowani wcześniejszym wykupem z bonifikatą to przyjdzie nam płacić rokrocznie opłatę przekształceniową, lecz jej kwota będzie oparta o wyliczenia ze stycznia 2018 roku. Wartość może być waloryzowana o wskaźnik zmian cen nieruchomości publikowany przez GUS.

5. Czy samorządy stracą środki z powodu braku opłat za użytkowanie wieczyste?
Owszem. Natomiast nie będzie to utrata środków uniemożliwiająca sprawne działanie urzędów jak dotychczas. Według słów wiceministra Infrastruktury i Rozwoju – Artura Sobonia – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego to zaledwie 1-2 procent budżetu samorządów.

A trzeba pamiętać, że nie wszyscy od razu zdecydują się na wykup jednorazowy. Oznacza to, że samorządy będą posiadać wpływy na zbliżonym poziomie jeszcze 20 lat.

Koniec użytkowania wieczystego
Od pierwszego stycznia 2019 roku ma zniknąć. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie opłat rocznych, przez okres 20 lat. Wysokość opłaty będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia (1 stycznia 2019 r.).

Samorządy będą w stanie waloryzować opłatę przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS. Dotychczasowi właściciele (Skarb Państwa oraz samorządy, w tym gminy) będą mogli udzielać bonifikat od opłat rocznych.

Źródło: profesjonalista.net